Sammenfatning af krav, vilkår og kriterier
Krav, vilkår og kriterier er de faktorer, som fastlægger og styrer vores vej frem til målet:
Krav fastlægger hvad hunden skal gøre
Vilkår fastlægger hvilke forhold den skal udføre handlingen under
Kriterier fastlægger hvor godt den skal kunne udføre handlingen

Variationsmulighederne for disse faktorer er uendelige.
Det kan vi ikke styre.
Heldigvis forenkles vores valg af 80 % reglen 4 ud af 5 sluttende med en god.

Husk Pauser !!!!!

Mål: Tage dummy fra hånd.
Mål
Hunden skal tage dummy fra hånd og sidde med den roligt i min 5 sek. i skoven.
Distraktioner: Ingen
Hjælpemidler: 500 g dummy
Hjælpere: Ingen
Andet: Mellem hvert krav holdes der pause. Kort eller langt.