Grundfærdigheder er stop , hjemkald, fokus, fri ved fod (heel), sit, dæk, dead (slip), get-over, fetch, back, dirigering, etc. etc..

Det centrale i træningen af en (jagt)hund bygger på et godt hund og førerforhold. Succeskriteriet for dette skabes ved positiv indlæring med udgangspunkt i grundfærdigheder. Når grundfærdighederne er indlært, påbegyndes den mere målrettet uddannelse. Desværre bliver grundfærdigheder også glemt, og vedligeholdelsen af disse færdigheder bliver ikke mårettet gentaget. Grundfærdigheder skal vedligeholdes hele tiden også når hunden bliver gammel, og det er summen af gentagelser, der giver erfaringen. Derfor skal du huske på, at uddannelse bygges oven på indlæring og vedligehold af uddannelsen skal gennemføres hele livet.